مهاجرت به کانادا مهاجرت به کانادا .

مهاجرت به کانادا

رتبه بندی دانشگاه های برتر کانادا در سال ۲۰۱۸

درجه
بندی دانشگاه های برتر کانادا در ۲۰۱۸-۱ در این مطلب تلاش داریم جایگاه بندی کالج های برتر کانادا در سال ۲۰۱۸ را بیان نماییم تا انتهای این مطلب با ما یاور باشید تا با این دانشگها آشنا شوید و بتوانبد برای مهاجرت به کانادا در چهره نیاز به انتخاب یک کالج شایسته ترین مورد را انتخاب فرمائید .

مهاجرت به کانادا

۱٫دانشگاه
تورنتو دانشگاه تورنتو که در سال ۱۸۲۷ تاسیس شده است، یک موسسه غیرانتفاعی عمومی است که در محفظه شهری شهر والا تورنتو (محدوده جمعیت ۱۰۰۰۰۰۰-۵۰۰۰۰۰۰ ساکنان) واقع در انتاریو واقع گردیده می‌باشد . کالج تورنتو (UofT) به طور رسمی دارای اعتبار و یا این که توسط وزارت یادگرفتن و پرورش و بسط مهارت ها شناخته شده است (محدوده ثبت نام uniRank: بیش از ۴۵،۰۰۰ دانش آموز) موسسه فراگیری خوب مقدماتی . دانشکده تورنتو (UofT) زمان های آموزشی و برنامه های آموزشی را جهت رسیدن به رسمیت شناختن مدارک تحصیلی عالی نظیر گواهی لیسانس، مدرک کارشناسی، گواهی دکتری در قضیه های متفاوت ارائه می دهد . برای جزئیات بیشتر، از سطح های مرحله UniRank و مسئله های ماتریس مطالعه ذیل دیدن کنید . متقاضی ها میان المللی واجد حاین نام مجاز نمی باشد . درخواست تصویب اسم می باشند .

۲٫دانشگاه
بریتیش کلمبیا دانشگاه بریتیش کلمبیا، تاسیس در سال ۱۹۰۸، یک موسسه غیرانتفاعی همگانی می‌باشد که در محفظه شهری شهر بلندمرتبه ونکوور واقع شده هست (جمعیتی در بین ۱۰۰۰۰۰۰ تا ۵،۰۰۰،۰۰۰ ساکن)، بریتیش کلمبیا . این موسسه دارای مدرسه ها دانشگاهی در مکان های زیر است: Kelowna . کالج بریتیش کلمبیا (UBC) به طور رسمی معتبر و یا شناخته گردیده بوسیله وزارت یادگرفتن و پرورش، مهارت ها و آموزش، بریتیش کلمبیا (UBC) دوچندان گرانقدر (محدوده ثبت اسم UniRank: 40،۰۰۰-۴۴،۹۹۹ دانشجو) موسسه فراگیری عالی است . دانش کده بریتیش کلمبیا (UBC) زمان های آموزشی و برنامه هایی را که به رسمیت شناخته گردیده مدارک خوب تحصیلی نظیر زمان های قبل از سند مدرک لیسانس (به تیتر مثال گواهینامه ها، دیپلم ها، مدارک تحصیلی یا این که مدارک تحصیلی)، دوره های کارشناسی، سند کارشناسی، سند دکتری در زمینه های مختلف تحصیلی . برای جزئیات بیشتر، از سطوح مرحله UniRank و موضوع های ماتریس مطالعه زیر دیدن نمایید . این موسسه یادگرفتن عالی ۱۱۰ ساله دارنده یک سیاست پذیرش انتخابی میباشد که بر پایه آزمون های ورودی و رکورد تحصیلی و نمرات تحصیلی دانش آموزان می‌باشد . محدوده نرخ پذیرش ۴۰-۵۰٪ هست که این سازمان یادگرفتن عالی کانادا یک موسسه انتخابی به طور میانگین ​​است . درخواست کنندگان میان المللی واجد حاین نام مجاز نمی باشد . درخواست ثبت اسم می باشند .

۳٫دانشگاه
واترلو کالج واترلو، تاسیس گردیده در سال ۱۹۵۷، یک موسسه غیرانتفاعی عمومی میباشد که در محوطه شهری شهر بزرگ واترلو واقع گردیده است (جمعیت حدود ۵۰،۰۰۰-۲۴۹،۹۹۹ نفر)، انتاریو . به طور قانونی معتبر و یا این که بوسیله وزارت یادگرفتن و رشد و مهارت های توسعه، انتاریو، دانشکده واترلو (UW) گران قدر (محدوده ثبت نام UniRank: 25،۰۰۰ – ۲۹،۹۹۹ دانشجو) موسسه فراگیری خوب مقدماتی است . کالج واترلو (UW) دوره های آموزشی و برنامه های آموزشی را به رسمیت می شناسد که به رسمیت شناخته گردیده مرتبه های تحصیلات عالی مثل گواهی مدرک لیسانس در موضوع های گوناگون علم آموزی هست . برای جزئیات بیشتر، از سطوح مرحله UniRank و موضوع های ماتریس مطالعه پایین دیدن نمائید . متقاضی ها دربین المللی واجد حاین نام مجاز نمی باشد . درخواست ثبت اسم می باشند .

۴٫دانشگاه
مک گیل کالج مک گیل، که در سال ۱۸۲۱ تاسیس شد، یک موسسه غیرانتفاعی همگانی می‌باشد که در محیط شهری شهر گران قدر مونترال واقع گردیده هست (جمعیت ۱،۰۰۰،۰۰۰-۵،۰۰۰،۰۰۰ ساکنان)، کبک . این مؤسسه همینطور دارای دفتر ها شاخه در مکان های پایین است: Ste . آن درباره‌ی Bellevue . به طور رسمی تأیید گردیده و یا این که به وسیله وزارت آموزش و رشد و اداره فراگیری عالی، Québec (وزارت آموزش و پرورش و تحصیلات عالی، کبک)، کالج مک گیل دوچندان والا (محدوده تصویب اسم UniRank: 30،۰۰۰-۳۴،۹۹۹ دانش آموز) بیشینه و کمینه ی دما مدارک تحصیلی موسسه آموزشی . دانشکده مک گیل عصر های آموزشی و برنامه هایی را جهت وصال به رسمیت شناخته گردیده مدارک خوب تحصیلی نظیر زمان های قبلی از سند لیسانس (به عنوان مثال گواهینامه ها، دیپلم ها، مدرسه های تحصیلات تکمیلی یا این که مدارک تحصیلی)، مدرک کارشناسی، مدرک کارشناسی، سند دکتری در زمینه های متفاوت تحصیلی ارائه می دهد . برای جزئیات بیشتر، از سطح ها تراز UniRank و مسئله های ماتریس مطالعه زیر دیدن فرمائید . این موسسه فراگیری خوب ۱۹۷ ساله دارنده یک سیاست پذیرش انتخابی می باشد که بر مبنا امتحان های ورودی و رکوردهای تحصیلی و تحصیلی پیشین دانش آموزان است . دانشجو یان در میان المللی می توانند درخواست تصویب نام کنند .

۵٫دانشگاه
سیمون فریزر دانش گاه سیمون فریزر که در سال ۱۹۶۵ تاسیس شد، یک موسسه عالی آموزشی هست که در محله شهر تبارک شهر بورنابی واقع شده می‌باشد (جمعیتی در میان ۵۰،۰۰۰ تا ۲،۹۹،۹۹۹ نفر)، بریتیش کلمبیا . این موسسه همچنین دارای مدرسه ها شاخه در مکان های ذیل است: ونکوور، اهل سوریه . به طور رسمی تایید شده و یا این که توسط وزارت آموزش و پرورش، مهارت ها و آموزش، بریتیش کلمبیا، دانش گاه سیمون یخچال فریزر (SFU) شناخته شده و یا بسیار شناخته گردیده است (محدوده ثبت نام UniRank: 30،۰۰۰-۳۴،۹۹۹ دانشجو) موسسه فراگیری خوب جامع . دانشکده سایمون فریزر (SFU) دوره های آموزشی و برنامه هایی را جهت رسیدن به درجه های رسمی تحصیلات عالی مثل قوم های کارشناسی (یعنی گواهینامه ها، دیپلم ها، مدارک تحصیلی یا مدارک تحصیلی)، عصر های کارشناسی، مدرک کارشناسی، گواهی دکتری در مسئله های متعدد ارائه می دهد . برای جزئیات بیشتر، از سطح های سطح UniRank و قضیه های ماتریس مطالعه پایین دیدن فرمایید . این موسسه ۵۳ ساله تحصیلات عالی دارنده سیاست قبول انتخابی می‌باشد که بر پایه آزمون های ورودی و رکورد و نمرات تحصیلی پیشین دانش آموزان می‌باشد . دامنه پذیرش ۸۰-۹۰٪ می باشد و این اداره آموزشی خوب کانادا یک عدد از شرکتهای کمترین تعیین است . دانشجو ها در بین المللی می توانند درخواست تصویب اسم کنند .

۶٫دانشگاه
البرتا کالج البرتا که در سال ۱۹۰۸ تاسیس شده است، یک موسسه غیرانتفاعی همگانی می‌باشد که در محفظه شهری شهر متوسط ادمونتون واقع شده میباشد (جمعیت جمعیت ۵۰۰،۰۰۰-۱،۰۰۰،۰۰۰)، آلبرتا . این مؤسسه نیز در محله های پایین شاخه های شاخه ای دارد: Camrose . دانش گاه آلبرتا (UofA) به طور قانونی معتبر و یا شناخته شده توسط البرتا پیشرفته تحصیلات (UofA) فراوان گرانقدر (محدوده ثبت نام uniRank: 35،۰۰۰ – ۳۹،۹۹۹ دانشجو) موسسه فراگیری عالی در مقطع کارشناسی . دانش کده آلبرتا (UofA) دوره های آموزشی و برنامه هایی را جهت رسیدن به رسمیت شناختن مدارک تحصیلی عالی مثل لیسانس، مدرک کارشناسی، سند دکتری در موضوع های مختلف تحصیلی ارائه می دهد . برای جزئیات بیشتر، از سطوح سطح UniRank و زمینه های ماتریس مطالعه تحت دیدن کنید . این موسسه فراگیری خوب ۱۱۰ ساله دارنده یک سیاست قبول انتخابی هست که براساس رکوردهای تحصیلی و تحصیلی قبل دانشجوها میباشد . دانشجویان در میان المللی می توانند درخواست ثبت اسم کنند .

۷٫دانشگاه
ایاین نام مجاز نمی باشد .ی غربی کالج ایاین نام مجاز نمی باشد .ی غربی در سال ۱۸۷۸ تاسیس شده و یک موسسه غیرانتفاعی همگانی هست که در محیط شهری شهر کوچک لندن واقع شده است (جمعیت حدود ۲۵۰،۰۰۰ تا ۴۹۹،۹۹۹ نفر)، انتاریو . به طور قانونی معتبر و یا توسط وزارت فراگیری و پرورش و گسترش مهارت ها، انتاریو، دانش گاه غربی، بسیار بلندمرتبه (محدوده تصویب نام UniRank: 30،۰۰۰-۳۴،۹۹۹ دانشجو) موسسه فراگیری عالی مقدماتی می‌باشد . دانشگاه غربی ارائه عصر های آموزشی و برنامه هایی را به رسمیت می شناسد که مرتبه های تحصیلات عالی مانند سند مدرک لیسانس قبلی (مانند گواهینامه ها، دیپلم ها، مدارک تحصیلی، مدارک تحصیلی، مدارک تحصیلی، مدارک تحصیلی، سند کارشناسی، گواهی دکتری در مورد های متفاوت تحصیلی) را ارائه می دهند . برای جزئیات بیشتر، از سطح ها سطح UniRank و زمینه های ماتریس مطالعه پایین دیدن کنید . این موسسه آموزش خوب ۱۴۰ ساله دارنده یک سیاست قبول انتخابی مبتنی بر آزمون های ورودی و رکوردهای تحصیلی گذشته و دانشجو یان می باشد . دانشجویان دربین المللی می توانند درخواست ثبت اسم کنند .

۸٫دانشگاه
کالگری دانش کده کالگری در سال ۱۹۶۶ تاسیس گردیده و یک موسسه غیرانتفاعی عمومی میباشد که در محله شهر کالگری (محدوده جمعیت ۱،۰۰۰،۰۰۰-۵،۰۰۰،۰۰۰ ساکن)، آلبرتا واقع شده هست . دانشگاه کالگری (UofC) قانونی معتبر و یا این که شناخته گردیده توسط یادگرفتن عالی پیشرفته آلبرتا (UofC) بزرگ (محدوده ثبت اسم UniRank: 25،۰۰۰ – ۲۹،۹۹۹ دانشجو) موسسه فراگیری عالی مقدماتی هست . دانشگاه کالگری (UofC) ارائه می دهد عصر ها و برنامه های به رسمیت شناخته گردیده به رسمیت شناخته گردیده در رشته های تحصیلی از پاراگراف مدرک کارشناسی، مدرک کارشناسی ارشد، سکو دکتری در بخشها متعدد مطالعه می‌باشد . برای جزئیات بیشتر، از سطح های سطح UniRank و مورد های ماتریس مطالعه پایین دیدن کنید . این مؤسسه یادگرفتن خوب ۵۲ ساله دارای یک سیاست پذیرش انتخابی هست که بر مبنا امتحان های ورودی و رکورد و نمرات تحصیلی قبلی علم آموزان می باشد . محدوده نرخ پذیرش ۱۰ تا ۲۰ درصد میباشد که این اداره آموزش عالی کانادا یکی از شرکت های انتخابی هست . دانشجویان فی مابین المللی می توانند درخواست تصویب اسم نمایند .

۹٫دانشگاه
یورک دانشکده یورک در سال ۱۹۵۹ تاسیس شد و موسسه خوب مدنی غیر انتفاعی واقع در شهر شهرداری شهر تورنتو (جمعیتی دربین ۱۰۰۰۰۰۰ تا ۵،۰۰۰،۰۰۰ ساکن) در انتاریو بود . دانش گاه یورو (YU) به طور رسمی دارای اعتبار و یا شناخته گردیده توسط وزارت فراگیری و پرورش و مهارت های پیشرفته می‌باشد (محدوده ثبت اسم UniRank: 40،۰۰۰-۴۴،۹۹۹ دانشجو) موسسه فراگیری عالی مقدماتی . دانشگاه یورو (YU) عصر های آموزشی و برنامه های آموزشی را به رسمیت می شناسد که مرتبه های تحصیلات خوب را از گزاره تحصیلات لیسانس، گواهی کارشناسی ارشد، سند دکتری در مورد های متعدد تحصیل می دانند . برای جزئیات بیشتر، از سطح ها مرحله UniRank و موضوع های ماتریس مطالعه زیر دیدن نمائید . دانشجوها فی مابین المللی می توانند درخواست ثبت نام کنند .

۱۰٫دانشگاه
ویکتوریا دانشگاه ویکتوریا در سال ۱۹۶۳ تاسیس شده می‌باشد که یک موسسه عالی غیرانتفاعی عمومی می‌باشد که در حومه شهر والا ویکتوریا واقع شده هست (جمعیت حدود ۵۰،۰۰۰-۲۴۹،۹۹۹ نفر)، بریتیش کلمبیا . دانش کده ویکتوریا (UVIC) رسمی دارای اعتبار و یا این که به وسیله وزارت یادگرفتن و پرورش، مهارت ها و آموزش، بریتیش کلمبیا (دانشگاه اوکرایز) بلندمرتبه (رشته تصویب اسم uniRank: 15،۰۰۰-۱۹،۹۹۹ دانشجو) موسسه یادگرفتن خوب مقدماتی هست . کالج ویکتوریا (UVic) عصر های آموزشی و برنامه هایی را جهت رسیدن به رتبه های رسمی تحصیلات عالی نظیر زمان های گذشته از مدرک کارشناسی (به تیتر مثال گواهینامه ها، دیپلم ها، مدارک تحصیلی یا این که مدارک تحصیلی)، مدرک کارشناسی، سند کارشناسی، گواهی دکتری در مسئله های مختلف ارائه می دهد . برای جزئیات بیشتر، از سطح ها سطح UniRank و مورد های ماتریس مطالعه تحت دیدن نمایید . این موسسه ۵۵ ساله تحصیلات خوب دارنده یک سیاست پذیرش انتخابی می‌باشد که بر پایه آزمون های محل ورود و رکورد و نمرات تحصیلی قبلی دانشجوها میباشد . دانشجوها در بین المللی می توانند درخواست ثبت اسم نمایند .


برچسب: مهاجرت به کانادا، مهاجرت،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۱ آذر ۱۳۹۷ساعت: ۰۳:۱۷:۱۸ توسط:alipour موضوع: نظرات (0)