مهاجرت به کانادا مهاجرت به کانادا .

مهاجرت به کانادا

برنامه مهاجرتی تجربه کبک Quebec Experience Program – PEQ

برنامه
مهاجرتی تجربه کبک Quebec Experience Program – PEQ چه گونه
می توانم برای برنامه مهاجرتی تجربه مهاجر کبک (QIIP) واجد موقعیت باشم؟ دولت کبک، کارگران خارجی عمل در کبک و دانشجو ها دربین المللی را تشویق می کند تا برنامه ای از تحصیلات تکمیلی در کبک را به طور مستمر در استان ادامه دهند . و به راحتی هجرت به کانادا را در معاش خویش عملی نمایند .

برنامه تجربه کبک (PEQ) یک فرایند پر سرعت و معمولی میباشد که سبب ساز به اقامت دائم برای دو دسته درخواست کنندگان می شود . این برنامه به دانش آموزان میان المللی و کارگران فرنگی موقت اذن می دهد که پس از اتمام عصر فعالیت واجد حاین نام مجاز نمی باشد . یا مطالعات مورد تایید، برای اقامت دایم از کبک، درخواست اقامت مستمر کنند .

برنامه
تحصیلی Québec برای علم آموزان: برای
این‌که علم آموزان واجد موقعیت باشند، باید در کبک علم آموزی کرده و در مرحله ترقی یکی از موارد زیر باشند:
دیپلم
مطالعات حرفه ای (Diplôme d’Études Professionelles) مشتمل بر ۱ ۸۰۰ ساعت مطالعه؛ DVS
و سپس گواهینامه تخصصی تخصصی (Attestation de spécialisation professionnelle) در مجموع ۱ ۸۰۰ ساعت مطالعه؛ دیپلم
مطالعات کالج، آموزش فنی (روش Diplôme d’Études Collégiales)؛ مدرک
کارشناسی؛ مدرک
کارشناسی ارشد؛ یا دکترا
دیپلم یا سند می بایست توسط یک دانشگاه یا یک موسسه آموزشی همگانی که در کبک قرار دارااست و توسط دولت به رسمیت شناخته شود، اعطا شود . همچنین، دانشجو یان میان المللی باید دست کم در نیمی از عصر علم آموزی خود در کبک معاش کنند .

علاوه بر این، علم آموز دربین المللی بایستی دارنده علم میانگین ​​پیشرفته ای از فرانسوی شفاهی باشد .
دانش آموز می تواند دانش خویش را از فرانسه با یکی از موارد ذیل ثابت کند:
یکی
از برنامه های فوق را در فرانسه کامل شدن کرد؛ به
مقطع حداقل سه سال در مؤسسهی آموزش دبیرستان یا این که دوره متوسطه در فرانسه به طور بی نقص علم آموزی کرده است؛ یک عصر پیشرفته دارای اعتبار فرانسوی که در کبک یافت می شود، به نقطه پایان رسید .
یک
آزمون فرانسه به رسمیت شناخته شده، مثل آزمون D’evaluation de français و دیگران؛ رعایت ملزومات لهجه یک سفارش حرفه ای در کبک .
علم آموزان می توانند درخواست خویش را برای اقامت دائم از طرز کبک در شش ماه گذشته از تکمیل برنامه تحصیلی خود ارائه دهند . گواهینامه دی Sélection du Quebec (CSQ) به علم آموز پس از تایید برد آمیز یک برنامه آموزشی معتبر صادر می شود .

عمده در قضیه موقعیت برای واجد وضعیت بودن تحت برنامه تجربه کبک – تحصیلات تکمیلی جریان کبک را بخوانید .

برنامه
تجربه کبک برای کارگران موقت: برای واجد وضعیت بودن ذیل PEQ، درخواست کننده بایستی به طور موقت در کبک، به عنوان یک کارگر موقت فرنگی یا این که به تیتر یک شرکت کننده در یک برنامه تعطیلات قضیه تایید، اقامت داشته باشد .

متقاضی می بایست در ارتفاع هر عصر شغل ها پرداخت گردیده در کبک، در دوران ۱۲ ماه در ۲۴ ماه پیشین از ارسال درخواست، تمام وقت استخدام شده باشد . زمان ۱۲ ماهه نیازی به پیگیری نمیباشد و می تواند با بیش از یک کارفرمای انباشته شود .

طبق مقررات ۲ اوت ۲۰۱۸، تمام مشاغل واجد موقعیت برای PEQ می باشند . این بدان مفهوم می باشد که علاوه بر شغل های مدیریتی، حرفه ای و فنی که ذیل برنامه دیرین پذیرفته شده، PEQ جدید همینطور سطح C را اخذ می کند (مشاغل میانگین ​​که معمولا برای زمان های متوسطه و / یا این که فراگیری خاص) و سطح D (کار مشاغلی که معمولا آموزش حرفه ای) آموزش و پرورش می دهد .

در کبک، اشتغال بی نقص تمام وقت دستکم ۳۰ ساعت عمل در هفته می باشد . بازه صرف گردیده به تیتر خود کارمند، صاحب کسب و کار و یا این که کار نصفه وقت ذیل PEQ واجد شرایط نمی‌باشد .

همسر دانش آموز یا کارگر که در کبک فعالیت می کند در یک مجوز عمل گشوده نیز واجد شرایط برای این برنامه خواهد بود در صورتی‌که آن ها حاین نام مجاز نمی باشد . را برآورده سازند .

در مقطع ارائه درخواست، خدمتکار موقت خارجی می بایست تمام وقت استخدام شود و بایستی با وضعیت ویزای یک کارگر موقت فرنگی هماهنگ باشد .

مستخدم موقت خارجی نیز می بایست دارنده علم میانگین ​​از زبان فرانسوی باشد . برای اثبات توان لهجه فرانسه، متقاضی می تواند از فی مابین مورد هایی که در بالا شرح داده گردیده هست را انتخاب کند .

پردازش
اولویت پایین برنامه PEQ، تصمیم گیری های انتخابی تنها از شواهد اطلاعاتی و مستند ارائه گردیده در پرونده است، و این یک برنامه مبتنی بر امتیاز نمیباشد .

همه درخواست ها بایستی در حدود ۲۰ روز کاری با صادر شدن CSQ انجام شود .

زمانی که CSQ صادر شد، درخواست کننده برای اقامت مستمر در دولت فدرال برای ثبت بهداشت، امنیت و مسائل مرتبط درخواست خواهد کرد .

 

حاین نام مجاز نمی باشد .
برای قبول در برنامه تجربه کبک (PEQ) – فارغ این نام مجاز نمی باشد .حصیل کبک برنامه تحصیلی Quebec (Quebec Graduate Stream) دانشجویان در بین المللی واجد شرایط را براساس یک مجوز دارای اعتبار تحصیلی می پذیرد تا پس از موفقیت آمیز بودن تحصیلات تکمیلی تایید شده در یک برنامه تحصیلی واجد موقعیت در استان کبک، اقامت دائم درخواست نماید .

برنامه های کاربردی در این جریان بر مبنا اولویت قرار می گیرند و عموما در کمتر از ۱۲ ماه به سود می رسند .

دانشجو ها میان المللی که میزان دارایی های مسئله نیاز و سایر مدارک تحصیلی دارند، آغاز می بایست به یک برنامه تحصیلی واجد حاین نام مجاز نمی باشد . پذیرفته شوند و جواز علم آموزی در کانادا را دریافت کنند .

موقعیت
برای واجد حاین نام مجاز نمی باشد . بودن برنامه کویتی PEQ (فارغ این نام مجاز نمی باشد .حصیل جریان کبک): کامل شدن
یک عدد از دیپلم واجد وضعیت زیر
گواهی
کارشناسی (کارشناسی ارشد دانشگاه)؛ سند
کارشناسی ارشد، دکترا DEC
– دیپلم مطالعات کالج، یادگرفتن فنی؛ DEP
– دیپلم مطالعات حرفه ای) تایید گردیده به ۱۸۰۰ ساعت مطالعه یا این که بیشتر؛ DEP
به دنبال ASP – گواهی تخصص تخصصی) گواهی به دست کم ۱۸۰۰ ساعت فراگیری مداوم و منجر به تجارت خاص شما بایستی دست کم در نیمی از برنامه تحصیلی در جواز تحصیلی به طور موقت در کبک بمانید و وضعیت اقامت خود را رعایت فرمائید .

دانش
پیشرفته فرانسوی
چهارم آیتم (فقط ۱ مسئله نیاز است) برای دیدار با نیاز لهجه فرانسه وجود دارد .

در صورتیکه
مطالعاتی را در یکی از برنامه های دیپلم واجد حاین نام مجاز نمی باشد . ذکر گردیده در بالا به طور کامل در فرانسه انجام دهید، این علم خویش را از تراز لهجه موضوع نیاز فرانسه تایید می کند؛ یا ارائه
مدرک نتایج یک آزمون فرانسه یا این که دیپلم که توسط مقامات رسمی تایید گردیده است نشان می دهد که فرانسوی B2 (متوسط) فرانسوی ادراک مفاهیم و تولید دهان؛ یا ارائه یک رکورد آخری که نشان دهنده تکمیل موفقیت آمیز دوره توسعه یافته عصر دبیرستان فرانسوی است که در کبک، در یک موسسه آموزشی شناخته شده در فهرست کورس های فرانسوی واجد وضعیت زیر PEQ، گرفته گردیده است .
یا ارائه
یک مجوز به طور منظم برای تمرین از یک رشته ای در Québec و یا گواهی از اجرای ملزومات گویش از یک حرفه ای در Québec و یا سند کامل شدن برد آمیز بوسیله نائب رئیس Office québécois de la langue française برای هدف ها به دست آوردن یک جواز به طور منظم برای تمرین ارائه یک رکورد آخرین برای تأیید برد آمیز حداقل سه سال تحصیلی تمام وقت در بازه زمانی کارشناسی و یا پس از زمان دبیرستان که به طور کامل به لهجه فرانسوی کامل شدن گردیده می‌باشد .
توجه: شما بایستی دستکم ۱۸ سال داشته باشید و یک گذرنامه دارای اعتبار داشته باشید و در شرای درخواست خویش را در کانادا ارائه می دهید، در هنگام ارائه درخواست خویش اقامت رسمی در کبک دارید .

بازه
ارسال یک برنامه؟ شما می توانید تقاضانامه خود را ۶ ماه قبلی از تاریخی که انتظار دارید گواهینامه خود را برای کامل شدن موفقیت آمیز یا دیپلم اخذ کنید، اما نه بعد از آن از ۳۶ ماه پس از اخذ دیپلم خود، ارائه دهید .

قانون ها
مالی برای ادامه علم آموزی در کبک، مدارک ضروری برای پرداخت هزینه های تحصیلی و معاش حتمی می‌باشد .

شما
می توانید با:
بیانیه
های بانکی شما برای شش ماه نشان دادن کافی بودجه برای حمایت از مطالعات شما و اثبات پرداخت هزینه تحصیل و آرامبخش شما؛ گفتگوها
بانکی از یک خانواده نزدیک نشان دهنده کافی دارایی برای حمایت از مطالعات شما و نامه تأیید حمایت مالی از نزدیک نزدیک؛ مدارک تحصیلی که از کانادا پرداخت می شود، در صورتیکه شما یک بورس تحصیلی دارید یا در برنامه آموزشی کانادایی میباشید .
هزینه تحصیل در ۱۵۰۰۰ دلار در سال تقریب زده می شود . این اندازه در میان موسسه ها و برنامه های تحصیلی مختلف است .

مهاجرت به کانادا

علاوه
بر یادگرفتن و پرورش، می بایست هزینه های زندگی مطلوب را بپردازید، حساب و کتاب گردیده به شرح پایین است:
کسانی
که به کبک می آیند مبلغ قضیه نیاز برای هر سال (علاوه بر هزینه تحصیل) خودتان
(۱) ۱۱۰۰۰ دلار با
یک عضو خانواده بزرگتر از ۱۸ سال (۲) + ۵،۱۰۰ دلار با
یک عضو خانواده زیر ۱۸ سال (۲) + ۳۸۰۰ دلار هر
عضو خانواده مازاد که بیش از ۱۸ + ۵،۱۲۵ دلار دارد هر
عضو اضافی خانواده زیر ۱۸ ساله + ۱،۹۰۳ دلار چه گونه
حساب و کتاب مبلغ اثبات بودجه؟ مثال:
هزینه علم آموزی ۱۵،۰۰۰ دالر + ۱۱،۰۰۰ دالر (دانش آموز) + ۵،۱۰۰ دلار (همسر)
کل
مدارک مورد نیاز: ۳۱،۱۰۰ دلار
شما
واجد حاین نام مجاز نمی باشد . برنامه Quebec Experience نیستید اگر: شما
با یک بند که به بازگشت به مملکت خویش می پردازید، یک سند تحصیلی دارید، مگر اینکه تا قبل از این این حاین نام مجاز نمی باشد . را انجام داده باشید؛ شما یک برنامه تحصیلی تازه را در کبک ابتدا کرده اید .
آتی خود را در آغوش بگیرید و اذن دهید Immigration .ca
انتخاب برای تحصیل در کانادا است که ارتفاع قدمت طول خواهد کشید!
مطالعه
خود را در کانادا شروع کنید، تجربه کن!
لطفا برای دریافت داده ها بیشتر با ما تماس بگیرید .۰۲۱-۲۶۱۱۶۶۹۱

با کسب امتیاز سنجی رایگان در کانادا، با ما در تماس باشید . ما در پهنا ۱-۲ روز کاری به چک ما ارایه خوا‌هیم اعطا کرد .


برچسب: مهاجرت به کانادا، مهاجرت،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۷ آذر ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۱۸:۴۱ توسط:alipour موضوع: نظرات (0)