مهاجرت به کانادا مهاجرت به کانادا .

مهاجرت به کانادا

بررسی مهاجرت کارگران ماهرSkilled Worker Immigration Overview

چک
مسافرت کارگران حرفه ای Skilled Worker Immigration Overview سفر به کانادا برای کارگران ذیل سیستم ورودی انجام می‌شود .
بیشینه و کمینه دما کاندیداهای به ثمر رساند در صندوق ورودی اکسپرس با دعوت طومار برای اعمال به یک عدد از برنامه های تحت صادر می شوند:
Federal
Skilled Worker Federal
Skilled Trades Canada
Experience Class Provincial
Express Entry Categories خدمتکار
فدرال ماهر معاملات
ماهر فدرال تجربه
کلاس کانادا مقوله
های ورودی الاضلاع استان پس از آنکه ITA صادر شد، کاندید باید یک برنامه بدون نقص را به برنامه ذی‌ربط تکمیل نماید .

برنامه فدرال ماهر خدمتکار با استعمال از سیستم امتیاز خود را با توجه به عامل ها گوناگون . این پباده سازی گردیده هست تا نشان دهد که آیا درخواست کننده و وابستگان برنده به ساخت در کانادا خواهند شد . متقاضی ها ایده آل مهارت و تجربه را با مشاغل قضیه نیاز سازگار می نمایند . قوانین گزینش برای درخواست کنندگان با پیشنهادات شغلی تایید گردیده به وسیله دولت هست .

برای
کسب داده ها اکثر در مسئله طبقه مستخدم حرفه ای فدرال، می توانید بگویید که چه کسی برای مسافرت به کاناداا / مهاجرت حرفه ای عمل می کند؟
کبک و دیگر استان های کانادا هم برنامه های مهاجرتی اقتصادی خود را اجرا می کنند .

طبق طبقه کارگر حرفه ای کبک و کلاس نامزد استانی، متقاضی ها ممکن است براساس بضاعت اثبات شده خویش برای ایجاد اقتصادی در کانادا، مطابق برنامه های مهاجرتی و معیارهای گزینش شده پایین مدیریت کبک یا استان ها، داوطلب شوند .

کانادا همچنین مهاجران را زیر برنامه های تجاری مشتمل بر برنامه ویزای شروع کار و کلاس خویش اشتغال می پذیرد . در همین حال، کبک، برنامه سرمایه گذاری مهاجران کبک بلندمرتبه (QIIP) را رئیس می نماید .

برنامه روادید راه و روش اندازی شد توسط یادگرفتن وزیر در آوریل ۲۰۱۳ به عنوان یک پروژه آزمایشی پنج ساله معرفی شد . این گروه در روز ۳۱ مارس ۲۰۱۸ به طور دایم ساخته می شود . برنامه ویزای شروع به اقامت دائم کانادا به کارفرمایان مهاجر واجد حاین نام مجاز نمی باشد . می دهد . این برنامه با انگیزه جذب کارآفرینان نوآورانه به کانادا و ارتباط آنها با کمپانی های محرمانه بخش کانادایی (گروه سرمایه گذاران فرشته، صندوق سرمایه گذاری سرمایه یا انکوباتورهای کسب و کار) و تسهیل در تولید عمل تجاری آنها در کانادا می‌باشد .

کلاس کارفرمای خود به متقاضیانی که تجربه عمل خویش اشتغال دارند و همینطور قصد و بضاعت و توان تولید اشتغال خود و سهم قابل توجهی در زندگی فرهنگی، هنری یا این که ورزشی در کانادا و یا ساخت اشتغال خویش با خرید و مدیریت یک مزرعه در کانادا . دولت کبک، برنامه های مهاجرتی خود را برای پرسنل حرفه ای و قانون ها تعیین کلاس کسب و فعالیت مدیریت می کند .

برنامه سرمایه گذاران مهاجر Quebec (QIIP) فقط آیتم ای برای مهاجران تجاری با قیمت خالص بالا است که مایل به اقامت دایم بر مبنا سرمایه گذاری منفعل می باشد .
لازمات اول برای واجد شرایط بودن برنامه سرمایه گذاری Quebec عبارتند از:
یک بها خالص شخصیت قانونی ۲ میلیون دلاری داشته باشد .
دو
سال تجربه مدیر مطلوب یا این که تجارتی در طی پنج سال قبلی از برنامه داشته باشید تعهد
به سرمایه گذاری ۱٫۲ میلیون دلار در یک سرمایه گذار غرق گردیده تضمین شده برای مقطع پنج سال سوای هیچ دسته سود؛ قصد داراست در استان کبک بماند .

 

نظارت
سفر کارگران ماهرSkilled Worker Immigration Overview محاسبه
هجرت کارگران ماهرSkilled Worker Immigration Overview برنامه
مستخدم ماهر فدرال Federal Skilled Worker چه
کسی برای اقامت دائم کانادا / برنامه خدمتکار ماهر فدرال Federal Skilled Worker می تواند اقدام کند؟
در مورخ ۱ ژانویه ۲۰۱۵، دولت کانادا سفر اکسپرس محل ورود را طبق طبقه اقتصادی از گزاره برنامه کارگران فدرال حرفه ای اجرا کرد .

زیر اکسپرس ورود، کارفرمایان ماهر فدرال در ۳۴۷ شغل واجد شرایط که حداقل معیارهای ورود را دارند، بیان‌کننده ویژگی ها علاقه به استخر اکسپرس ارسال می کنند . پروفایل های نامزدها در استخر زیر سیستم درجه بندی جامع قرار دارا‌هستند . بیشینه و کمینه ی دما نامزدها برای دعوت به درخواست اقامت مستمر در حیث گرفته خواهند شد . کاندیداهای دریافت کننده دعوت می بایست یک برنامه بدون نقص را در یک تاخیر ۹۰ روزه ارسال کنند .

پرسنل فدرال حرفه ای افرادی می باشند که دارای تحصیلات مناسب، تجربه کاری، سن و توان زبان در یک عدد از زبانهای قانونی کانادا هستند و زیر سیستم مهاجرت ورودی اکسپرس برای درخواست اقامت دایم تعیین می شوند .
برای
قبول به استخر اکسپرس به عنوان یک کارگر حرفه ای فدرال، متقاضی ها می بایست حاین نام مجاز نمی باشد . تحت را داشته باشند: حاین نام مجاز نمی باشد .
اساسی:
دارنده
یک سال تجربه فعالیت مداوم تمام وقت و یا این که مساوی آن در استخدام مداوم در نیمه وقت در ۱۰ سال قبل در یکی از ۳۴۷ شغل واجد وضعیت ذکر گردیده در پایین سیستم ملی طبقه بندی رشته ای؛ و تجربه
فعالیت باید در مقام مهارت ۰ (مشاغل مدیریتی)، تراز مهارت (مشاغل حرفه ای) یا سطح مهارت B (شغل های فنی و حرفه های تخصصی) در معنای سیستم ملی شغل طبقه بندی شود؛ و امتیازات کافی را در پایین شبکه ماهر خدمتکار متشکل از شش فاکتور انتخاب فرمائید .
نشانه عبور فعلی ۶۷ امتیاز است احاطه
گویش توسط یک فرد ثالث شناخته شده را آزمون فرمائید و مهارت های گویش سطح میانگین ​​را به لهجه انگلیسی یا فرانسوی مطابقت و همخوانی دهید تا ترازو لهجه کانادایی ۷) صلاحیت
صحیح تسکین دهنده را داشته باشید پس مسئله امنیتی پیروز و معاینه طبی را دنبال فرمائید .
درخواست کنندگان واجد موقعیت بر اساس شش ادله گزینش می شوند که واجد موقعیت بودن برای مسافرت به کانادا هستند . متقاضی ها باید در مجموع ۶۷ امتیاز از ۱۰۰ قابلیت و امکان پذیر دریافت نمایند تا بتوانند واجد حاین نام مجاز نمی باشد . باشند .
دست اندرکاران انتخابی عبارتند از:
تحصیلات؛
زبان؛
تجربه
کار؛ سن؛
تهیه
اشتغال؛ سازگاری؛
برنامه نو به دنبال تعیین کاندیداهای با بیشترین و کمترین دما احتمال موفقیت اقتصادی و کمک به کانادا میباشد . این معیارهای قبل را با تغییر در اهمیت نسبی و ساختار نقطه برای هر عامل انتخابی محافظت می کند .

عوامل
انتخابی:
برای گزینش بر شالوده برنامه FSW، متقاضیانی که دارای تجربه کاری کافی و مهارت زبان هستند، بایستی دست کم ۶۷ امتیاز در کانال تعیین کارگران ماهر داشته باشند که امتیازات را برای تحصیل، زبان، تجربه استخدام، سن، شغل و سازش کانادا تهیه می کند .

فراگیری
– حداکثر ۲۵ امتیاز
حداکثر تعداد امتیاز برای تحصیلات ۲۵، با حداکثر امتیاز اختصاص داده گردیده به متقاضیان با مرتبه دکترا هست . مدارک خارجی توسط یک فرد ثالث تعیین گردیده برای گزینش واحد سنجش کانادایی آن ها نظارت می شود و امتیازات بر مبنا این واحد سنجش اعطا می شود .
در این زمان، سازمان های تعیین گردیده برای ارزیابی اعتبارنامه ها عبارتند از:
سرویس ها
آموزشی تطبیقی: دانشگاه مطالعاتی دانش کده تورنتو؛ سرویس ها
بررسی دولتی محاسبه کانادا؛ سرویس ها
آموزشی جهانی؛ شورای پزشکی کانادا .
زبان
– دست کم آستانه ۱۶ امتیاز، حداکثر ۲۸ امتیاز
صرفا متقاضیانی که توانا به نشان دادن مهارت متوسط ​​تا تراز بالا در یکی از زبان های قانونی کانادا، انگلیسی یا این که فرانسوی هستند، موضوع اعتنا قرار خواهند گرفت . متقاضیانی که دست‌کم آستانه را برآورده می نمایند می بایست دست کم ۱۶ امتیاز را در این تعیین نمایند . مهارت های عالی گویش می تواند سبب به تخصیص تا ۲۴ امتیاز شود .

مزایای دو زبانه، به تیتر یک مؤسسه اقتصادی برد آمیز در کانادا محسوب می شود و سیستم نقطه جدید، برای یک لهجه قانونی دوم به حداکثر ۴ امتیاز محدود می شود .

تجربه
استخدام – حداکثر ۹ امتیاز، حداکثر ۱۵ امتیاز
برنامه جدید نیاز به دست کم ۱ سال برای واجد شرایط بودن و حداکثر توجه ۶ ساله می باشد .

سن
– حداکثر ۱۲ امتیاز
حداکثر ۱۲ امتیاز به داوطلبان میان ۱۸ تا ۳۵ سال اختصاص خواهد یافت . هر ساله بالاتر از ۳۵ سال، تخصیص را با ۱ برابر کاهش می دهد، بدون امتیاز به تیتر ۴۷ سالگی اعطا می شود .

ترتیب
اشتغال – ۰ یا ۱۰ امتیاز
امتیازات به افراد با سفارش معتبر اشتغال در کانادا اختصاص داده می شود . در کارایی برای تسهیل فرآیند فرایندهای مرتبط با بازار فعالیت و کاهش مقطع پردازش برای کارفرمایان و پرسنل بالقوه خود، پروسه رای گیری اشتغال تنظیم گردیده با فرایند اعتباربخشی حاین نام مجاز نمی باشد . بازار عمل (LMO) جایگزین خواهد شد که معمولا در پرونده های پردازش درخواست جواز فعالیت کانادا به کارگیری می شود .

به مراد اعتبارسنجی پیشنهاد استخدام و به دست آوردن امتیاز برای این دلیل انتخاب، یک کارفرمای توصیه گردیده نامزد بایستی به کانادا در موضوع منابع انسانی و مهارتها نشان دهد که استخدام یک خدمتکار خارجی اثر اقتصادی بی‌طرف و مثبت در بازار فعالیت محلی داراست .

کاندیدان با سفارش اشتغال دارای اعتبار ۱۰ امتیاز در این عامل به دست می آورند و ۵ امتیاز دیگر در برهان انتخاب پذیری پذیری در مجموع ۱۵ امتیاز .

سازگاری
– حداکثر ۱۰ امتیاز
متقاضیانی که حداقل یکسال تمام وقت عمل در کانادا را تجربه می کنند در فن مدیریتی، فن ای، فنی و فن ای بیشترین امتیاز را کسب خواهند کرد . همانطور که در بالا ذکر شد، پیشنهاد اعتباردهی اشتغال ۵ امتیاز سازگاری را ارائه می دهد . ملاحظات دیگری که نقاط ضعف در این عامل انتخاب را شامل می شود عبارتند از: نسل بزرگسال بستری بزرگسال در کانادا؛ درخواست کننده یا همسر در کانادا تحصیل کرده است؛ همسر تجربه قبلی عمل کانادا دارد؛ همسر دارای یک گویش قانونی کانادا میباشد .

شبکه
خدمتکار ماهر فراگیری
حداکثر ۲۵ (معادله
کانادایی بوسیله شخص ثالث گزینش شده) داکتر
۲۵ سند
کارشناسی ارشد یا رشته ای ۲۳ دو
یا یکسری درجه آن‌گاه از مدرک، که یک عدد از آنان سه سال یا بیشتر می‌باشد ۲۲ سه
سال یا این که عمده آنگاه از عصر دبیرستان ۲۱ دیپلم
دو ساله، گواهی تجارت یا کارآموزی ۱۹ یک
سال دیپلم پس از فارغ این نام مجاز نمی باشد .حصیلی، مدرک تجارت یا این که کارآموزی ۱۵ مدارک
تحصیلی مدارس متوسطه ۵ لهجه (توانایی: سخن کردن، خواندن، نوشتن، گوش دادن) حداکثر .
۲۸ ۱
لانگ مهارت زیاد بالا (در هر توانایی) (CLB 9) 6 مهارت
بالا (در هر توانایی) (CLB 8) 5 مهارت
میانگین ​​(در هر توانایی) (CLB 7) * *
دست کم آستانه مورد نیاز برای اعمال ۴ مهم
یا این که فارغ از مهارت ۰ حداکثر
ممکن (همه چهار توانایی) ۲۴ ۲ndLang
مهارت اساسی یا این که فراتر (در هر توانایی) ۱ بدون
مهارت ۰ حداکثر
ممکن (همه چهار توانایی) ۴ تجربه (NOC مرحله مهارت O، A، B) حداکثر .
۱۵ یک
سال* *
دستکم آستانه موضوع نیاز برای اعمال ۹ دو
تا سه سال ۱۱ چهار
تا پنج سال ۱۳ شش
سال یا عمده ۱۵ سن
حداکثر ۱۲ ۱۸
تا ۳۵ سال ۱۲ ۳۶
سال ۱۱ کمتر
از یک امتیاز در سال تا ۴۷ سال کارآمدی در کانادا حداکثر .
۱۰ پیشنهاد
همیشگی برای اشتغال HRSDC 10 متقاضیانی
که از داخل کانادا دارای جواز فعالیت موقت می‌باشند عبارتند از: تایید
شده به وسیله HRSDC، از پاراگراف تاییدات بخش ۱۰
آزادانه
از اعتبار HRSDC تحت موافقتنامه های میان المللی (به تیتر مثال، NAFTA) ۱۰
حداکثر
ADAPTABILITY 10 درخواست کننده
دست کم یک سال تجربه کاری ماهر در کانادا دارد متقاضی
قبلا در کانادا علم آموزی کرده میباشد ۵ همسر
تا قبل از این در کانادا تحصیل کرده است ۵ همسر
پیش از این در کانادا کار کرده است ۵ رابطه
خانوادگی در سن ۱۸ سالگی در کانادا ۵ تهیه
اشتغال ۵ همسر
در زبان قانونی ۵ مهارت دارد مجموع
۱۰۰ سیاست CIC تایید می کند که برنامه فدرال حرفه ای کارگر، در حالی که به نیکی برای تعیین اشخاص با تحصیلات عالی، از برنامه های رشته ای حرفه ای ترجیح نمی دهد . در کارایی برای اطمینان از اینکه بازار عمل کانادا جذب کارگران رشته ای کافی می شود، نامزدان واجد شرایط بازرگانی حال می توانند برای اقامت دائمی تحت برنامه تجاری ماهرانه فدرال درخواست نمایند .

اشخاصی که عشق و علاقه مند به درخواست اقامت دائم هستند دعوت می شوند تا با راحتی و / یا برای تکمیل پرسشنامه ارزیابی با ما رابطه برقرار کنند . پس از دریافت، گزینه های شما را تحلیل خواهیم کرد .

محاسبه
مهاجرت کارگران ماهرSkilled Worker Immigration Overview تحلیل
مسافرت کارگران ماهرSkilled Worker Immigration Overview برنامه
تجاری حرفه ای فدرال Federal Skilled Trades در مورخ ۲ ژانویه ۲۰۱۳، شهروندی و مهاجرت کانادا (CIC) استارت به قبول درخواست برای اقامت دائم ذیل برنامه فن ای حرفه ای فدرال که به طور گسترده پیش بینی شده بود، مقدمه شد . این برنامه سهمیه ای می باشد و محدود به ۳۰۰۰ برنامه در سال با مقادیر زیر در بخش اعظمی از ۴۳ شغل هدفمند میباشد .

الزامات

واجد
موقعیت تحت کلاس تجاری فدرال طبق برآورده شدن و یا شکست، با متقاضی ها موضوع نیاز برای انجام چهار لازمات تحت است:
پیشنهادات
اشتغال را از یک یا این که دو کارفرمای کانادایی برای بازه حداقل یک سال در یک تجارت واجد حاین نام مجاز نمی باشد . ماهر (NOC مرحله مهارت B)، یا گواهینامه واجد شرایط برای این تجارت را از یک اداره استانی یا این که حیطه ای کانادایی؛ شواهدی
از مهارت کافی گویش در یک عدد از دو لهجه رسمی کانادا ارائه کنید ۲۴
ماه تجربه کاری در پنج سال قبل در تجارت ماهر، پس از تجدید حیث در تجارت، در صورت لزوم؛ واجد
شرایط برای رعایت الزامات سفارش شغل یا تجارت در کانادا، همانگونه که توسط NOC تعریف گردیده است؛ کلاس تجاری فن ای فدرال برای متقاضیانی که مایل به تاسیس خویش در استان کبک هستند و مجوز خویش را برای تعیین متقاضیان ندارند گشوده نیست .

صادر شدن
گواهینامه یا توصیه استخدام
صدور گواهینامه در کانادا زیر جواز استان می‌باشد . در هر استان، مشخص می شود که کدام فن ها تنظیم می شوند و در رخ لزوم، دستگاه های نظارتی را تولید می کنند . صدور گواهینامه از طریق خارج از کانادا مضاعف سخت می‌باشد و بر این شالوده این برنامه برای افرادی که پیشنهاد فعالیت اشتغال را از یک کارفرمای شناخته شده اخذ می کنند یا این که افرادی که در کانادا به تیتر کارگران خارجی به عمل درگیر هستند، سودمند خواهد بود . تمامی معاملات در تمام استان ها تنظیم نمی شود . در صورتی که تجارت تنظیم نمی شود، سفارش اشتغال ناخواسته می شود .

افرادی که از یک کارفرمای کانادایی پیشنهاد کسب عمل برای یک سال یا این که عمده در تجارت خویش کسب می نمایند هم واجد حاین نام مجاز نمی باشد . تقاضا میباشند . توصیه استخدام به منظور اطمینان از اینکه این یک تجارت واجد شرایط می باشد و قضیه محاسبه قرار می گیرد، استخدام تاثیری منفی بر بازار کار کانادا خواهد داشت .

مهاجرت به کانادا

موضوع
نیاز زبان:
درخواست کنندگان بایستی مدرکی داشته باشند که دستکم دارای مهارت اصلی در گویش انگلیسی یا فرانسوی برای تمام بضاعت های چهار زبان، از گزاره کلام کردن، گوش دادن، تلاوت و تالیف می‌باشد . صرفا آزمایش نتایج از یک اداره آزمایشی انتخاب گردیده بوسیله CIC در حیث گرفته خواهد شد تا مهارت ایجاد کند .

دو آزمون معمول گویش زمینه استفاده IELTS برای لهجه انگلیسی و TEF برای لهجه فرانسه می باشد .
متقاضیان باید نمرات ذیل را در هر گویش مربوطه بدست آورند:
خواندن
نوشتن آیلتس
۵٫۰ ۵٫۰ ۳٫۵ ۴٫۰ TEF
225 180 121 181 در هر سال تقویم، CIC حداکثر ۳۰۰۰ درخواست در کلاس تجاری فدرال را پذیرش خواهد کرد . معاملات واجد شرایط به دو نوع تقسیم می شوند: کسانی که دارای زیرمجموعه های انفرادی از ۱۰۰ برنامه کاربردی و کسانی هستند که هیچ زیرمجموعه ای ندارند .

برنامه
های کاربردی در معاملات پایین حداکثر تا ۱۰۰ یا حداکثر ۳۰۰۰ کلاهبرداری کلی کلاس پذیرفته می شود:


برچسب: مهاجرت به کانادا، مهاجرت،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۵ آذر ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۱۱:۱۷ توسط:alipour موضوع: نظرات (0)