مهاجرت به کانادا مهاجرت به کانادا .

مهاجرت به کانادا

روش مهاجرت کانادا express entry

ارسال گردیده در راه و روش های مهاجرت به مرزوبوم کانادابرچسب ها خط مش های مهاجرت،مهاجرت به کانادا اکسپرس اینتری در مسافرت کانادا Provincial Nominee Program استان ها و مناطقی (PTs) که از طرز برنامه ی گزینش استانی (PNP) مهاجران را تعیین می کنند، می توانند علاوه بر انتخاب مهاجرین از نحوه سیستم کاغذی، آن ها را از نحوه بانک اطلاعاتی سیستم اکسپرس اینتری تعیین نمایند . توجه: حیطه ی نوناوت (Nunavut) دارای برنامه ی چکیده استانی (PNP) نیست و برنامه های هجرت اقتصادی کبک نیز از طریق سیستم اکسپرس اینتری انجام نمی پذیرند . 

مهاجرت به کانادا
داوطلبینی که از طریق برنامه ی انتخاب استانی، انتخاب می شوند، در سیستم جامع جایگاه بندی ۶۰۰ امتیاز اکثر اخذ می نمایند که این امتیاز به طور معمول بر حسب حد نصاب انتخاب گردیده برای انتخاب مناطق و استان ها و با دقت به دستورها وزیران اداره IRCC در هر دوره ی خاص از دعوت، برای صدور یک دعوت نامه ی ITA کفایت می نماید . 
استان ها و بخش ها کانادا از روش یک پورتال منحصر دسترسی مستقیمی به اکسپرس اینتری دارا‌هستند که امکان مشاهده و گزینش داوطلبین از خزانه اطلاعاتی را برای آن‌ها فراهم می نماید . 
برای هر یک از استان ها و مناطق سرپرستی انتخاب شده می‌باشد که دسترسی به پورتال در حوزه ی قلمرو خود را مدیریت می نماید . بخش تحویل برنامه ی اقامت دایم (PRPD) مربوط به راهنمای برنامه ی مسافرت (IPG)، دسترسی سرپرستان استانها و بخش ها به پورتال را رئیس می کند . 
• مقایسه ی برنامه های تعیین های استانی اساس و پیشرفته انتخاب های استانی یا این که ناحیه ای (PT) که از طرز سیستم کاغذی مو جود بیرون از سیستم اکسپرس اینتری انجام می پذیرند، تعیین های پایه نامیده می شوند و مشمول برنامه های انتخاب استانی جان دار و استانداردهای پردازشی می‌باشند . 
نقش IRCC در این درخواست ها تغییر و تحول نمی نماید . 
برای دور اندیشی از جزئیات دستورالعمل روند گزینش پایه، به دستورالعمل های ارائه ی برنامه ی PNP مراجعه فرمایید . 
تعیین های استانی و ناحیه ای که از طرز اکسپرس اینتری انجام می شوند، همه پرسی توسعه یافته نامیده می شوند و برای هر ناحیه یا این که استان این امکان را فراهم می نماید تا مقدار مناسب تعیین سالیانه اش را ارتقا دهد . 
انتخابات پیشرفته به صورت آنلاین پردازش می شوند و (در ۸۰% موارد) ۶ ماه یا کمتر زمان می مارک . 
استان ها و بخش ها ممکن هست یکبار در سال تعیین مبنا ی خود را به گزینش پیشرفته تغییر دهند . شاخه ی سیاست های استراتژیک روسای ملی سازمان IRCC مدیر این فرآیند را به عهده دارا‌هستند . 
• برنامه های تعیین استانی زیر تیم اکسپرس اینتری دستورالعمل های وزارتی گزینش می کنند که کدام یک از مناطق و استان ها برای گزینش داوطلبین می توانند از اکسپرس اینتری استفاده کنند . 
بخش ها و استان ها مسئول طراحی، مدیر و نظارت برنامه ی اکسپرس اینتری مربوطه میباشند که می بایست با مقررات اداره مهاجرت و حمایت از پناهندگان، آیین طومار ی مسافرت و حمایت از پناهندگان (IRPR) و توافق نامه ی دوجانبه ی فی مابین استان ها و مناطق و IRCC مطابقت و همخوانی داشته باشند . 
استان ها و مناطق، معیارهایی را برای انتخاب مد لحاظ قرار می دهد که توان مالی متقاضی و قصد اقامتش در استان ها و مناطق برگزیده را تحلیل نماید . 
سازمان IRCC تصمیم نهایی را دریافت می کند و اطمینان می دهد که انتخاب شدگان الزامات قانونی مربوط به پذیرش را برآورده می نمایند . 
• راهبرد های سیستم مدیریت جهانی پرونده ها (GCMS) هنگام رسیدگی به درخواست های گزینش استانی PNP، سازمان ی پردازش درخواست ها، باید تایید یا این که تصویب کند که در سیستم مدیر جهانی پرونده ها جایی که بقیه برنامه های پیش فرض کارفرما محور تعیین مناسبی وجود ندارد، برنامه های استانی و ناحیه ای مناسبی برای تعیین داوطلب نمایش داده شده باشند . 
• دست کم حاین نام مجاز نمی باشد . مورد نیاز برای داوطلبین انتخاب استانی (PNP) در اکسپرس اینتری برای تصویب یا حضور یافتن به تیتر یک داوطلب PNP در اکسپرس اینتری، مهاجران فرنگی باید موقعیت پایین را برآورده کنند . • دارنده یک گواهی تعیین استانی یا ناحیه ای (PT) باشند که توسط حوزه ی قلمرو منتخب، تایید شده باشد و • موقعیت یک عدد از برنامه های هجرت فدرال (به طور مثال برنامه ی نیروی کارشناس فدرال، نیروهای فنی فن ای یا گروه تجربه ی کانادایی) را برآورده نماید . 
هنگامی که داوطلبن پروفایل خود را در اکانت آنلاینشان ارائه می نماید، می تواند برنامه های مهاجرت فدرالی که واجد شرایطش هستند، مشاهده کنند . 
این داده ها همچنین در دوران درخواست برای اقامت دایم (APR) در سیستم رئیس جهانی پرونده ها (GCMS) قابل مشاهده میباشد . 
• گزینش های استانی و ناحیه ای با به کار گیری از اکسپرس اینتری PT ها از دو طرز امکان تعیین از شیوه اکسپرس اینتری را دارا هستند . 
۱) داوطلبینی که باطن بانک اطلاعاتی اکسپرس اینتری می باشند . در این سناریو، استان ها و بخش ها برای جستجوی داوطلبینی که از قبل در خزانه اطلاعاتی اکسپرس اینتری هستند، از پورتال استفاده می نمایند . 
استان ها و مناطق می توانند اکسپرس اینتنری را با به کار گیری از ترکیبی از حوزه های قابل جستجو، از گزاره مرحله زبان، سطح آموزش، سابقه ی کار، سرتیفیکت های استانی و منطقه ای مدارک و …جستجو کنند . 
نتایج کاوش شده به فیس لیستی از داوطلبین ناشناس ظاهر می شوند . 
نتایج جستجو شامل شماره ی پروفایل اکسپرس اینتری هر داوطلب، علت انتخاب و همینطور جزئیات بخش اعظم هر یک از داوطلبین می باشد . 
داوطلبین بایستی در پروفایل اکسپرس اینتری خویش یک ، یک‌سری یا تمامی ی حوزه های استانی یا حیطه ای که به آنها علاقمند هستند، گزینش کنند . 
پورتال PT به استان ها و مناطق این قابلیت را می هد که تنها داوطلبین علاقمند به حوزه خود را مشاهده کنند . 
– نامه ی اظهار علاقمندی (Notification of interest) بخش ها و استان هایی که به هجرت یک داوطلب خاص تمایل دارند، عشق ی خویش را از نحوه پورتال PT نمایش خواهند اعطا کرد . هنگام رخداد این امر، داوطلبین در اکانت آنلاین خود، یک پیام سیستمی دریافت خواهند کرد که به آن ها در قضیه این‌که استان یا این که ناحیه ای قصد گزینش آن ها را دارد، اطلاع رسانی می کند . 
در شرای داوطلب علاقمند به انتخاب شدن توسط آن استان یا این که ناحیه (PT) باشد، باید به طور بی واسطه خارج از محیط اکسپرس اینتری با PT تماس بگیرند . باید برای یافتن اطلاعات تماس با PT، به وب سایت IRCC مراجعه نمائید . 
داوطلبین باید شماره ی پروفایل اکسپرس اینتری و کد اعتبارسنجی در خزانه اطلاعات شغلی را به PT ارائه نمایند زیرا PT ها برای انتخاب داوطلب از طریق پورتال PT به هر دو مورد نیاز دارا هستند . 
– انتخاب استانی استان یا این که ناحیه ای که فراهم ی انتخاب داوطلب میباشد می بایست برای یافتن داوطلب مدنظر، با استعمال از شماره ی پروفایل اکسپرس اینتری و کد اعتبارسنجی در خزانه اطلاعات شغلی، پورتال را کاوش نمایند . 
آنگاه PT فورا شماره ی مدرک تعیین استانی، تاریخ صادر شدن گواهی گزینش استانی، مورخ انقضای سند و تاریخی که داوطلب برای تعیین استانی درخواست خود را به صورت کامل ارائه داده است، ثبت خواهد کرد . 
داوطلب از روش اکانت آنلاین خود آگاه می شود که IRCC از تعیین داوطلب با خبر گردیده می باشد . آن هنگام هست که داوطلب ۳۰ روز وقت داراست تا در حساب آنلاین خویش گزینش را پذیرش کرده یا رد نماید . استان یا حیطه ی گزینش کننده، با به کارگیری از یک مثال شرایط نظارت می نماید که آیا داوطلب گزینش را پذیرفته میباشد یا این که خیر . 
هنگامی که انتخاب پذیرش شد، داوطلب به طور معمول در عصر های واجد وضعیت بعدی، با اعتنا به ظرفیت پذیرش استان یا این که حیطه و دستورات وزیران IRCC در هر دوره ی مختص از دعوت ها، دعوت نامه ی پذیرش را دریافت خواهند نمود . 
در صورتی که داوطلب انتخاب معلقی داشته باشد یا این که این‌که انتخابی را پذیرفته باشد، سایر استان ها و بخشها نمی توانند داده ها داوطلب را در پورتال مشاهده نمایند . 
تعیین هنگامی در وضعیت آویزان قرار دارد که یک استان یا این که حیطه در پورتال آن PT نشان دهد که آن ها قصد انتخاب آن داوطلب را دارا‌هستند البته داوطلب هنوز پاسخی نداده میباشد . 
ممکن می باشد بیش از یک استان یا این که ناحیه قصد تعیین داوطلب را داشته باشند با این حال، داوطلب در یک زمان خاص می تواند تنها یک گزینش آویزان داشته باشد و صرفا یک تعیین را پذیرش نماید . 
هنگامی که داوطلب یک تعیین آویزان داشته باشد یا توسط استان یا حیطه ای تعیین گردیده باشد،انتخاب بایستی قبل از این که اطلاعاتش به وسیله بخش ها و استان های دیگر در پورتال قابل مشاهده شود، از فی مابین رفته یا منقضی شود (بعد از سی روز) . 
۲) داوطلبینی که بیرون از بانک اطلاعاتی اکسپرس اینتری می باشند . در این سناریو، مناطق و استان ها، داوطلبی که حس می نمایند برای برنامه ی تعیین استانی اکسپرس اینتری آنجا مطلوب است، اما هنوز در خزانه اطلاعاتی اکسپرس اینتری قرار نگرفته است، شناسایی می کنند . 
PT آن فرد را تعیین کرده و به آن‌ها آموزش می دهد تا یک پروفایل اکسپرس اینتری ارائه دهند . 
– تایید گزینش استانی (منطقه ای) مهاجران فرنگی منتخب در حساب آنلاین خویش یک پروفایل اکسپرس اینتری که نشان دهنده ی داشتن یک مدرک انتخاب استانی است، ساخت کرده و قلمرویی که آنان را انتخاب کرده است، معین می نمایند . 
داوطلبی که حداقل معیارهای ورود (MEC) برنامه های FSTP، FSWP یا این که CEC را برآورده می کند، وارد بانک اطلاعاتی اکسپرس اینتری گردیده و برایش یک شماره ی پروفایل اکسپرس اینتری و کد اعتبارسنجی خزانه اطلاعاتی شغل ها که برای آن استان یا ناحیه فراهم کرده اند، صادر می شود . 
در آن هنگام|، PT باید شماره ی گواهی انتخاب، تاریخ صادر شدن و انقضای سند گزینش استانی و تاریخی که داوطلب درخوات بی نقص خویش برای برنامه ی تعیین استانی را ارائه کرده است، وارد نماید . 
وقتی که استان یا این که حوزه‌ تعیین را تایید کرد، داوطلب در اکانت آنلاینش از این فرمان با خبر می شود . 
آن‌گاه با توجه به گنجایش جانور و با اعتنا به دستورها وزارتی اداره IRCC برای هر عصر ی خاص از دعوت ها، داوطلب در عصر های واجد موقعیت بعدی دعوت ها، دعوت طومار ی پذیرش ( ITA) را دریافت می کند . 
استان ها و مناطق دیگر نمی توانند داوطلبی که در شرایط تعیین معلق است یا این که انتخابی را پذیرفته است، در پورتال مشاهده نماید و چه بسا نمی توانند تحت یکی از برنامه های فدرال (FSWP، FSTP یا CEC) برای آن داوطلب یک دعوت نامه پذیرش (ITA) صادر کنند . 
برای داوطلب دعوت طومار ی پذیرشی به عنوان یک برنامه ی تعیین استانی صرفا برای حوزه ای که تعیین گردیده است، صادر می شود . 
ک تعیین وقتی در موقعیت معلق هست که استان یا این که حوزه‌ در پورتال PT نشان دهند که آنها قصد دارند داوطلب را انتخاب نمایند، اما داوطلب اکنون جوابی نداده هست . 
– عدم تایید گزینش شخص به وسیله استان یا این که منطقه هنگامی که گزینش شخص به وسیله یک استان یا این که منطقه تایید نشود، داوطلب به تیتر یک داوطلب غیر منتخب استانی وارد خزانه اطلاعاتی اکسپرس اینتری می شود . 
PT همچنان قابلیت تایید تعیین را دارند، با این هم اکنون داوطلب ممکن می‌باشد تحت برنامه ی گزینش استانی اکسپرس اینتری سایر استان ها انتخاب شود و یا این که واجد موقعیت دعوت به اپلای برای برنامه های هجرت فدرالی شود که حاین نام مجاز نمی باشد . موضوع لحاظ را دارااست . 
– لغو شدن یک انتخاب هنگامی که استان یا منطقه سند گزینش را صادر کند و داوطلب آن را بپذیرد، نمی توان آن را در پروفایل اکسپرس اینتری داوطلب لغو کرد . 
داوطلب باید نظر خویش را عوض نماید یا PT سپس از قبول انتخاب، آن را پس بگیرد، داوطلب بایستی پروفایل اکسپرس اینتری خود را لغو کرده و یک پروفایل جدید در اکانت آنلاین خود ارائه نمایند . 
استان یا این که حیطه ای که قصد کنسل کردن یا پس دریافت کردن انتخابی را دارد، باید فورا با ارسال یک نشانی اینترنتی به محل کار قبول مرکزی، سازمان IRCC را مطلع نماید و می بایست در گزارهاش ماهیانه ی تعیین استانی خود سناریو دهد که گزینش لغو شده میباشد . 
• درخواست برنامه ی انتخاب استانی برای اقامت دائم داوطلبین اکسپرس اینتری که دارای مدرک دارای اعتبار تعیین استانی یا این که حوزه‌ ای هستند، ۶۰۰ امتیاز عمده در سیستم جامع مرتبه بندی (CRS) اخذ می نمایند و به طور معمول با توجه به گنجایش کلی گزینش های استانی و منطقه ای و بر حسب راهبرد های وزیران اداره IRCC ، برای دوره ی مجاز بعدی دعوت، دعوت طومار ای اخذ می کنند . 
در نامه ی ITA توضیح داده می شود که داوطلب برای برنامه ی منتخب استانی دعوت شده هست و ۹۰ روز برهه زمانی دارا‌هستند تا از روش حساب آنلاین خویش برای اخذ اقامت دائم (ARP) درخواست دهد . 
متقاضیان اکسپرس اینتری می بایست در برهه زمانی ارائه ی درخواست اقامت دائم (APR)، نشان دهند که موقعیت برنامه ی تعیین استانی را برآورده می نمایند و برای تحلیل A11 .2، حداقل وضعیت یکی از برنامه های مهاجرت فدرال (FSWP یا CEC یا این که FSTP) را برآورده می نمایند محاسبه درخواست کنندگان PNP در بخش A11 .2 احتمال دارااست که یک داوطلب حاین نام مجاز نمی باشد . اکثر از یک برنامه ی مسافرت فدرال را داشته باشد . هنگامی که این زمینه چهره می دهد، سازمان ی رسیدگی به درخواست فقط بایستی مشخص و معلوم نماید که متقاضی، شرایط یک عدد از برنامه های فدرالی را نماد گذاری کرده اند، برآورده می نمایند . 
هنگامی که معین شد که متقاضی وضعیت یک عدد از برنامه های مهاجرت فدرال را برآورده نموده است، دیگر نیازی به بررسی بقیه برنامه ها نمی‌باشد . 
اداره ی رسیدگی به درخواست ها می بایست به ترتیب تحت ارزیابی نماید که درخواست کنندگان برنامه های قسمتی استانی وضعیت یکی از برنامه ها را داشته باشند: • CEC • FSTP • FSWP در صورتی که متقاضی شرایط مدنظر برنامه ی اولیه را نداشته باشد، اداره ی رسیدگی به درخواست ها باید، برنامه های دیگری که متقاضی نشانه گذاری کرده است، مد لحاظ قرار دهد،تا اینکه متقاضی حاین نام مجاز نمی باشد . یک عدد از برنامه ها یا این که کلیه ی برنامه های علامت گذاری گردیده را دارا باشد .در‌صورتی‌که معلوم شود که درخواست کننده موقعیت هیچ یک از برنامه های مهاجرت فدرال را ندارد، درخواست بایستی در A11 .2 رد می شود . جعل اطلاعات نیز بایستی به چهره مطلوب مد حیث قرار داده شود . 
تاریخ ثابت شدن (lock-in) برنامه ی تعیین استانی (PNP) برای اعضای خانواده هنگام اپلای برای برنامه ی انتخاب استانی (PNP)، سن اعضای متعلق ی خانواده، روی تاریخی که استان یا منطقه، درخواست گزینش به عنوان یک عدد از اعضای مجموعه انتخاب استانی را اخذ کرده است، اثبات می شود .(درخواست های تعیین استانی پایه نیز با استفاده از به عبارتی قاعده ی تاریخ ثابت، موضوع رسیدگی قرار می گیرند) . 
همانند هر یک از کارکردهای جانور در سیستم مدیریت جهانی پرونده ها (GCMS)، تاریخ اثبات شده برای وابستگان، به طور پیشفرض متساوی با مورخ دریافت درخواست IRCC قرار داده می شود .در نتیجه، محل کار رسیدگی به درخواست ها باید به طور دستی در GCMS تاریخ های فیکس گردیده برای وابستگان یار متقاضیان انتخاب استانی را بروزرسانی کند تا بازیابی مطلوب هزینه های پرداخت گردیده برای وابستگان را بر پایه تاریخی که PT درخواست انتخاب را اخذ کرده است، انجام دهد .محل کار رسیدگی به درخواست ها بایستی برای هزینه های مناسب را از متقاضی دریافت کند یا این که در فیس نیاز هزینه های قابل قبولی را برگرداند . 


برچسب: مهاجرت به کانادا، مهاجرت،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۹:۳۴:۲۹ توسط:alipour موضوع: نظرات (0)